Verdi Recorda (Gràcia 2022)

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
És feina nostra educar a les noves generacions.
Per aquest motiu, cal concienciar-los de la
importància de cuidar i buscar solucions
de cara a fer-nos més sostenibles en tots els
sentits.
Aquesta obra, vol ajudar a entendre d’una manera
fàcil i sostenible que, entre tots, podem aportar
solucions creatives per avançar cap a un
futur més verd i menys contaminant pel planeta.

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT
Podem crear obres sense un gran impacte
pel medi ambient, que alhora siguin educatives.

Verdi Recorda vol contribuir a la divulgació de la literatura de culte entre els joves de Barcelona

A través de la instal·lació efímera de 20 molins de vent al llarg de tot el carrer Verdi, Barcelona podrà mantenir
un record de la decoració de les festes de Gràcia 2022.
Aquests molins estarán fets de fusta reciclada i roba de segona mà propietat dels mateixos veïns del carrer.
Quan faci vent, cada molí girará i farà encendre un petit focus LED, el qual projectarà a terra el nom de cadascuna
de les 20 obres literàries que va escriure Cervantes.
Amb aquesta instal·lació, generarem energia de manera sostenible, abanderant un dels objectius de les Nacions
Unides: energia assequible i no contaminant.
A més a més, amb la projecció del nom de les 20 obres de l’escriptor espanyol abordarem també un altre dels
objectius de les Nacions Unides, el d’una educació de qualitat i per a tothom. Gràcies a la projecció del nom de
les obres de Cervantes, els ciutadans i visitants de
Barcelona podran aprendre l’obra d’un dels escriptors
més importants dels nostres temps d’una manera
divertida i visual.

De la unió del record de les festes i el nom d’un dels carrers guanyadors sorgeix el nom de l’obra:
VERDI RECORDA.